Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757

Николина Караколева Јорданова

медицинска сестра - анестетичар

Катерина Шаклева

медицинска сестра - анестетичар