Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757

Хистероскопски операции

Што претставува хистероскопијата?

  • Хистероскопијата претставува поглед на внатрешниот дел на матката со помош на оптика наречена хистероскоп.
  • Хистероскопијата се применува со диагностичка цел или како хируршка метода за лекување на определени состојби.

Зошто е потребна хистероскопијата?

  • Хистероскопијата дозволува на лекарот да ја разгледа внатрешноста на матката во детали. Хистероскопот се воведува внимателно преку вагината и грлото на матката во нејзиниот внатрешен дел , а лекарот ( операторот ) го следи секое свое движење на специјални монитори. За време на хистероскопијата може да се земе и биопсија од слузницата на матката за испитување.

Хистероскопијата се користи за откривање на причината за следните симптоми како на пример:

  • Невообичаено крварење
  • Стерилитет
  • Претходни проблеми со износување на бременоста
  • И други гинеколошки заболувања

Со помош на хистероскопијата можат да бидат отстранети полипи, септуми или прегради на матката, миоми на матката кои се наоѓаат во нејзиниот внатрешниот дел.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.