Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757

Полипектомија со ендоцервикална киретажа

Полипектомија

  • Ендоцервикална киретажа се изведува и кај пациентки со полип во цервикалниот канал, кога по вадењето на полипот (обично со фенестра) треба да се направи и ендоцервикална киретажа со кирета со цел да се отстрани базата на полипот доколку истата се наоѓа во цервикалниот канал.
  • За полипектомија и отстранување на ендометријални полипи може да се примени и хистероскопијата. Отстранување на утерини полипи, односно изведување на полипектомија, најчесто со користење на електрична омча.
  • Отстранување на субмукозни миоми на матката, доколку нема контраиндикација (миомот треба да има дијаметар помал од 5 cm, најмалку 2/3 од миомот да е интракавитарен).
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.