Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757
 Панева

Татјана Панева

медицинска сестра

Специјалност Medicine
Области на Експертиза
  • Cardiac Imaging – Non-invasive.
  • Cardiac Rehabilitation and Exercise.
  • Hypertrophic Cardiomyopathy.
  • Inherited Heart Diseases.

Татјана Панева е дипломирана акушерка. Има работено во:
ПЗУ ,,Гинеко Филипс 2″ Свети Николе; ПЗУ ,,Д-р Ленче Јанева” – Свети Николе; Итна медицинска помош, ЈЗУ ,,Прим. д-р Ѓорѓи Гаврилски”, Свети Николе; ЈЗУ Специјализирана Болница по гинекологија и акушерство ,,Мајка Тереза”, Чаир – Скопје.
Стекнат сертификат ,,Прва помош и Заштита при работа”; Сертификат ,,Школа за млади лидери”; Благодарница за учество на интернационален камп за младински активизам;
Учесник на Интернационална смотра на извидници како волонтер – медицинско лице;
Учесник во ,,Црвен крст” на ПХВ проект; Член на тим за организација на настан ,,Натпревар по прва помош и заштита”, Сојуз на Извидници. Учество на Младинска конференција ,,Инклузивитет”. Секретар на Извиднички одред “Гоце Делчев”;
Координатор за проекти во ,,Црвен крст” на РСМ.