Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757
 Митрев

Татјана Митрев

медицинска сестра

Специјалност Medicine
Области на Експертиза
  • Cardiac Imaging – Non-invasive.
  • Cardiac Rehabilitation and Exercise.
  • Hypertrophic Cardiomyopathy.
  • Inherited Heart Diseases.

Одговорна сестра на Болнички оддел – ГАО во Болница Д-р Органџиски.
Татјана Митрев има завршено средно образование во СОУ ,,Јане Сандански” – Штип.
Дипломира на Медицински факултет при Универзитетот ,,Гоце Делчев” – Штип. Двегодишно работно искуство како медицинска сестра во Центар за дијализа ,,Diaverum” – Штип. Се здобива со сертификат од летна пракса во Самара Русија на ,,Клиники Самарског Государственного медицинског универзитета”, 2019 год. Има добиено дипломи од општински и државни натпревари и обуки за прва помош, Црвен крст – Штип.