Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757
 Јовчева

Лилјана Јовчева

медицинска сестра

Специјалност Medicine
Области на Експертиза
  • Cardiac Imaging – Non-invasive.
  • Cardiac Rehabilitation and Exercise.
  • Hypertrophic Cardiomyopathy.
  • Inherited Heart Diseases.

Лилјана Јовчева е дипломирана медицинска сестра на ВЗШ. Има работено како стручен наставник по практична настава во СОУ ,,Јане Сандански” – Штип при што има реализирано бројни проектни активности од областа на гинекологијата и акушерството.
Има освоена прва награда на регионален натпревар со ученици од областа на Прва помош. Има работено како мед. сестра во ПЗУ ,,Д-р Миташев”. Член на ЗМСТА.