Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757
 Серафимова Тенева

Благица Серафимова Тенева

инструментарка

Специјалност 
Области на Експертиза 

Дипломирана медицинска сестра при ВЗШ, Универзитет ,,Гоце Делчев” – Штип;
Работно искуство:
Од 2005 до 2006 год. во Општа болница – Кочани, Детска и превентивна стоматологија како медицинска сестра; Од 2006 до 2017 год. во Облешево, ПЗУ ,,Даре – Дент, д-р Валентина” како забен асистент; Од 2017 до 2018 во Штип во ПЗУ ,,Д-р Наџакова” како медицинска сестра; Од 2018 до 2022 год. во Штип, Клиничка болница, Хирушко одделение како медицинска сестра.