Амбуланта

Во нашата болница се вршат сите видови гинеколошки прегледи по највисоки стандарди и со најсовремена апаратура. Најголемата улога во остварување и навремено дијагностицирање на сите абнормалности, ја има тимот составен од врвни специјалисти и медицински сестри. Нивната дејност е од есенцијално значење за сите сфери во болницата. Тие се всушност мостот помеѓу специјалистите и пациентите.

  • Гинеколошки прегледи
  • Дијагностика
  • Лекување

Прочитај повеќе

1